Security Incident Response

If you think you have or know you have a Security Incident please fill in the form and our experienced Onevinn CSIRT team will reach out shortly.
 
The team has long experience in supporting customers in Incident Response and Compromised Recovery.
 
Keep calm and we will be with you shortly!

Onevinn Molndesign

Onevinn Molndesignbaseras på Microsofts paket, Molndesign för Offentlig Sektor

Onevinn Molndesign baseras på Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor. Molndesign är en sammanställning av verktyg, blueprints, policies, rapporter och utbildningar som riktar sig mot offentlig sektor i Sverige. Syftet är att förenkla för den offentliga sektorn i Sverige att använda sig av molntjänster i Microsoft Azure.

Onevinn Molndesignriktar sig särskilt till de som behöver uppfylla de regleringar, krav och lagar som gäller för offentlig sektor i Sverige. Designen är utformad för att skapa en molnmiljö för it-tjänster med mycket hög it-säkerhet utan att ge avkall på funktionalitet samtidigt som den innehåller ett antal verktyg för att hjälpa till att uppfylla regleringar och lagar så som GDPR, OSL och säkerhetsskyddslagen.

 

Ladda ner vår infografik genom att klicka på bilden nedan:

Onevinn Molndesign

 

Läs mer om Microsofts molndesign här: Molndesign.

 

Är detta något som du tycker är intressant och vill veta mer? Fyll i formuläret på sidan här så kontaktar vi dig med mer information om hur detta kan hjälpa dig och din organisation.

 

 

Hur Onevinn Molndesign hjälper offentlig sektor att upprätthålla GDPR, OSL och säkerhetsskyddslagen:  

  • Azure Blueprint för svensk offentlig sektor som baseras på MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ISO 27001.
  • Microsoft Compliance-paket för GDPR som gör det möjligt att verifiera organisationens och Microsoft Azure’s regelefterlevnad av GDPR.
  • Azure Data Subject Request gör det möjligt att svara på förfrågningar om åtkomst, rättelse, radering och export av personuppgifter i Azure.
  • Azure Customer Lockbox (extra kostnader kan tillkomma) som inför ett extra steg för sekretessprövning innan någon kan ges tillgång till kunddata vid support.
  • Double Key Encryption (eller motsvarande) som hindrar tillgång till kunddata för alla som inte har tillgång till krypteringsnycklarna, inklusive Microsoft.
  • Azure Stack Hub. Ett eget privat Azure som man kan köra helt eller delvis bortkopplat från Internet och det offentliga molnet.

microsoft

I Sverige finns det ett antal lagar och regleringar att ta hänsyn till vid användning av molntjänster. Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor fokuserar på att förenkla arbetet med regelefterlevnad av de tre vanligaste lagarna och regleringarna inom offentlig sektor, GDRP, OSL och säkerhetsskyddslagen