Security Incident Response

If you think you have or know you have a Security Incident please fill in the form and our experienced Onevinn CSIRT team will reach out shortly.
 
The team has long experience in supporting customers in Incident Response and Compromised Recovery.
 
Keep calm and we will be with you shortly!

Att skydda information över tid

Webinarie den 19 Februari kl 10:00-11:00

Det produceras mer information per dag nu än det någonsin gjort och 90% av all världens data har producerats under de senaste två åren. Så vad gör vi med alla dokument, information och kommunikation? Hur säkerställer vi att den inte hamnar i fel händer eller förvanskas och, var tar den vägen när den inte längre är relevant?

Vi befinner oss i övergången mellan informations- och kommunikationsåldern och det går inte längre att skjuta på frågan kring informationsskydd över tid. De traditionella lösningarna där vi låste in våra mest värdefulla tillgångar är inte längre hållbara eftersom kraven kring åtkomst till dem har förändrats. I jakten på rätt lösning så ökar skulden från dag till dag.


Microsoft erbjuder flera lösningar som hjälper oss att identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas. I just det här webbinariet tittar vi på hur Microsoft Information Protection kan öppna nya tankebanor och arbetssätt kring informationshantering. Vi kommer att göra nedslag i fyra huvudsakliga områden:

 

* Identifiera och klassificera känslig data

 

* Principer för informationsskydd

 

* Olika typer av kryptering och möjligheter till att återkalla redan delad information

 

* Övervaka och hantera känslig data som är i riskzonen

 

 

Webbinarium den 19 februari kl 10.00-11.00

 

Anders Olsson från Onevinn, MVP inom området och ledande kring informationssäkerhet  , kommer att presentera hur tekniken kan stötta organisationens arbete med informationssäkerhet men även avslöja att det kanske inte är tekniken som är central i resan som skall göras – det är helt andra muskler än ITs som behöver spännas för att nå framgång.

 

Vi delar upp sessionen i två delar där de första 40 minuterna kommer ge en introduktion till området och de avslutande 20 kommer vigas för dig som redan kommit en bit och vill gå ännu djupare tillsammans med Magnus Haglund och Thomas Karlsson från Microsoft. 

 

microsoft

 

Talare:

anders
Anders Olsson Microsoft MVP, IT/Information Security Advisor
anders.olsson@onevinn.se